دسته‌بندی دوره: دوره‌‌های قراردادنویسی مقدماتی

بخش اول دوره شش ماهه قراردادنویسی (مقدماتی)

دوره شش ماهه قراردادنویسی، یک دوره کامل و جامع است که به صورت مهارت محور و قدم به قدم، افراد را به تسلط بر تنظیم انواع قراردادهای پرکاربرد نزدیک می کند. این دوره بیش از آن که
منتشر شده در