دسته‌بندی دوره: دوره‌های قراردادنویسی پیشرفته

بخش دوم دوره شش ماهه قراردادنویسی (پیشرفته)

دوره شش ماهه قراردادنویسی، یک دوره کامل و جامع است که به صورت مهارت محور و قدم به قدم، افراد را به تسلط بر تنظیم انواع قراردادهای پرکاربرد نزدیک می کند. این دوره بیش از آن که
منتشر شده در