قراردادهای استارتاپ‌ها

قرارداد اعطای وام قابل تبدیل به سهام


قرارداد اعطای وام قابل تبدیل به سهام یک نوع قرارداد سرمایه گذاری در شرکت های نوپا و استارتاپ ها به شمار میاد. در این مدل قرارداد، سرمایه گذار مبلغ مشخصی را به عنوان وام به سرمایه پذیر اعطا می کند و برای خود این حق را قائل می شود که در زمان سررسید یا نسبت به دریافت مبلغ وام و سود آن از سرمایه پذیر اقدام کند و یا به ازای مطالبه خود سهام شرکت را تملک نماید. این مدل یکی از انواع قراردادهای برد-برد محسوب می شود چرا که از طرفی، سرمایه گذار از طریق این مدل قرارداد ریسک کمتری نموده و در صورت عدم رشد سرمایه پذیر، می تواند سرمایه و سود خود را دریافت کند و متضرر نشود. از طرف دیگر سرمایه پذیر می تواند تلاش خود را جهت رشد ارزش شرکت انجام دهد و در نتیجه در زمان تبدیل مبلغ وام به سهام، سهام با ارزش بالاتری معامله شود و همچنین در این مدت از حضور سرمایه گذار در شرکت و دخالت در مدیریت آن خودداری نماید. این مدل سرمایه گذاری بسیار سریع است و نیازی به تشریفات لازم برای سرمایه گذاری از جمله ارزش گذاری و غیره را در ابتدای امر نخواهد داشت و بنابراین برای سرمایه پذیر هم بسیار مطلوب است.

مهمترین مواردی که در این قرارداد باید مندرج شود به شرح ذیل است:

  1. تاریخ سررسید وام: این تاریخ مشخص‌کننده زمان تبدیل وام به سهام شرکت و یا بازپرداخت وام به سرمایه‌گذار است باید دقیقا مشخص باشد.
  2. نرخ سود: سودی که در صورت بازپس دهی وام، به همراه مبلغ وام باید پرداخت شه و نحوه تعیین آن باید مشخص شه.
  3. نرخ تخفیف برای سرمایه گذار: معمولاً در قبال ریسک سرمایه گذار جهت اعطای وام در ابتدای کار شرکت، مزایایی تعلق می گیرد از جمله تعیین یک نرخ مشخص تخفیف که در زمان تبدیل وام به سهام، ارزش روز سهام با تخفیف محاسبه شده و سرمایه گذار با قیمت کمتری از قیمت بازار، میزان سهام بیشتری تملک نماید.
  4. معیار ارزش گذاری: این که در زمان تبدیل بر چه اساس شرکت باید ارزش گذاری شود، چرا که هر معیاری می تواند نتیجه متفاوتی داشته باشد که کاملا بحث تخصصی و بیزینسی است.
  5. سقف ارزش گذاری: سرمایه گذار می تواند یک مبلغی تحت عنوان سقف ارزش گذاری تعیین کند، یعنی اگر در زمان تبدیل وام به سهام، ارزش شرکت از این سقف بیشتر باشد، سرمایه گذار می تواند مبلغ مشخص شده به عنوان سقف را ملاک قرار دهد و مبلغ وام خود را طبق آن به سهام تبدیل کند.
  6. شرایط تبدیل به سهام: اینکه طی چه شرایطی، در چه مواقعی و طبق چه ضوابطی سرمایه گذار می تواند درخواست کند که مبلغ وام خود به سهام تبدیل شود و یا می تواند مبلغ وام و سود را مطالبه کند.

نظرات کاربران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات بیشتر