دسته‌بندی دوره: دوره‌های رایگان

پویش حمایت حقوقی از کسب و کارها

پویش حمایت حقوقی از کسب و کارها، فیلم ضبط شده مجموعه ای از وبینارهایی است که در راستای مسئولیت اجتماعی موسسه حقوقی هم قلم و آکادمی تخصصی تنظیم قرارداد و به هدف افزایش آگاهی های حقوقی برای
منتشر شده در

پویش افقی نو برای کارآموزان وکالت

افقی نو برای کارآموزان وکالت فیلم ضبط شده مجموعه ای از وبینارهایی است که در راستای مسئولیت اجتماعی آکادمی تخصصی تنظیم قرارداد، برگزار گردیده است و به صورت رایگان در دسترس همه ی عزیزان قرار می گیرد.
منتشر شده در